Drieschouwen 116 B - 9190 Stekene Maak Afspraak via Contactformulier

Privacy beleid

Uw persoonlijke gegevens worden door ons in alle vertrouwelijkheid verwerkt. Wij verwerken de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend om:
- u te contacteren,
- een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld bij het afhandelen van bestellingen,
- om u toegang te kunnen geven tot bepaalde informatie.
De gegevens kunnen ook gebruikt worden om te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en producten.

Wij zullen nooit persoonsgegevens doorgeven aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke instanties en dit in overeenstemming met de betreffende wettelijke bepalingen.

Welke gegevens?

Onder persoonsgegevens worden verstaan de gegevens die op u als identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben.

Volgende gegevens dienen door de klant te worden meegedeeld bij de bestelling of registratie:

  • Bedrijfsnaam
  • Adres
  • Land
  • Contactpersoon
  • telefoon, fax, gsm
  • email
  • BTW nummer

De persoonsgegevens die we verzamelen betreffen in de eerste plaats de gegevens die u zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die wij verkrijgen door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten. Anderzijds betreft dit Privacybeleid ook de persoonsgegevens die u ons overmaakt via andere kanalen.

Waarom?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de eerste plaats voor de afhandeling van uw bestellingen waardoor men spreekt over gerechtvaardigd belang. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren via nieuwsbrieven en mailings over zaken, acties en promoties die u aanbelangen zoals, melding van updates, upgrades, verbeteringen, nieuwe tools, wettelijke en noodzakelijke aanpassingen betreffende facturatie.

Wie?

Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard door bewaard door ons en zullen nooit worden doorgegeven aan derde partijen zonder de toestemming van de klant, behoudens in geval dit noodzakelijk zou zijn voor de goede uitvoering van verbintenissen door de klant

U heeft ten allen tijde recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ons hiertoe een eenvoudige e-mail sturen of het contactformulier invullen.